SIA “WOLTEC” ir Vidzemes novada lielākais būvniecības uzņēmums, kas dibināts 2014. gadā. Savu saimniecisko darbību tas ir uzsācis 2015. gada 1. augustā, kad reorganizācijas rezultātā tika pievienota daļa no SIA “Vidzemes energoceltnieks”, pārņemot šī uzņēmuma 20 gadus ilgo līdzšinējo darbības pieredzi, saistības, tehniku un darbiniekus.

SIA “WOLTEC” nodrošina pakalpojumus šādās nozarēs:

 • elektroietaišu iekšējo un ārējo tīklu izbūve, projektēšana, tehnisko mērījumu un pārbaudes;

 • ielu apgaismojuma uzturēšanas darbi;

 • vispārējā būvniecība;

 • ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu (ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas) iekšējo un ārējo tīklu izbūve;

 • siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu izbūve;

 • elektronisko sakaru tīklu izbūve un projektēšana;

 • elektrolīniju trašu attīrīšana.

Klientu vajadzību izpratne un apmierināšana stiprina mūsu pozīcijas tirgū. SIA „WOLTEC” sniedz klientiem augstas kvalitātes pakalpojumus atbilstoši to vēlmēm un saskaņā ar pielietojamām reglamentējošām prasībām elektromontāžas, vispārējās būvniecības un inženiertīklu izbūvē. SIA „WOLTEC” darbu kvalitātes garants ir uzņēmuma speciālistu kvalifikācija un pieredze. 

Būvdarbu un projektu vadītāji ir augsti kvalificēti savu jomu speciālisti, kā arī uzņēmuma galvgalī ir profesionāla vadības komanda. Uzņēmums nodarbina ap 330 darbiniekus un speciālistus un pastāvīgi strādā pie to profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas.

Lai garantētu SIA “WOLTEC” sniegto pakalpojumu kvalitāti, 2015. gadā uzņēmuma tika ieviesta un patstāvīgi uzturēta integrētā pārvaldības sistēma atbilstoši standartiem ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, LVS OHSAS 18001:2007 šādās sertifikācijas jomās:

 • elektroietaišu projektēšana, montāža, ekspluatācija, tehnisko parametru pārbaude, mērīšana, ieregulēšana ietaisēs ar spriegumu līdz 400 kV,

 • vispārējo būvniecības darbu veikšana un vadīšana,

 • telekomunikāciju sistēmu projektēšana, izbūves darbu veikšana un vadīšana,

 • ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu izbūves darbu veikšana un vadīšana,

 • siltumapgādes un ventilācijas sistēmu izbūves darbu veikšana un vadīšana.

Sadarbības partneri

 • AS “Latvenergo”

 • AS “Sadales tīkls”

 • AS “Augstsprieguma tīkls”

 • SIA “Valmieras ūdens”

 • SIA “Smiltenes NKUP”

 • SIA “RECK”

 • SIA “8 CBR”

 • SIA “Limbažu ceļi" Subtext

 • CBF SIA “Binders”

 • SIA “Arčers”

 • SIA “Abora”

 • AS “Nekustamie īpašumi”

 • Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs

 • kā arī novadu pašvaldības

2018.gada 5.aprīlī SIA “WOLTEC” ieguvusi VID apbalvojumu kā lielākais nodokļu maksātājs vidējo uzņēmumu grupā Vidzemes reģionā, savukārt 2018.gada 18.maijā -Valmieras pilsētas pašvaldības apbalvojumu „Gada uzņēmējs”.