Būvniecība

SIA „WOLTEC” piedāvā ēku būvniecības, pārbūves un atjaunošanas darbu pakalpojumus. Šobrīd uzņēmumā vispārējā būvniecībā ir nodarbināti 7 speciālistus kuri ir sertificēti ēku būvdarbu vadīšanā.

Realizētie projekti

Projekta nosaukumsPasūtītājsLīguma summa

2014. gads. Cēsu centrālās bibliotēkas, ēkas kadastra
apzīmējums 4201 005 2301 001, renovācija, ieviešot mērķtiecīgus funkcionālus
un tehniskus uzlabojumus un saimniecības
ēkas, kadastra apzīmējums 4201 005 2319 001, rekonstrukcijas, pielāgojot telpas
bibliotēkas vajadzībām, 1.kārtas būvdarbi Raunas ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā

Cēsu novada pašvaldība

2’206’034.48

2014. gads. Balvu valsts ģimnācijas rekostrukcijas 1.kārtaBalvu novada pašvaldība1’075’962.68

2015. gads. Katlumājas

rekonstrukcija ar divu jaunu šķeldas katlu, 1.4 MW katrs, uzstādīšanu
Gaujaslīču ielā 41, Gauja, Inčukalna novads

SIA „Vangažu namsaimnieks”

846’198.33

2015. gads. Transformatoru eļļas uztvērēju un savācēju remonta darbi un separatoru uzstādīšana apakšstacijās – Nr.66 “Priekule”, Nr.69

“Nīca”, Nr.154 “Džūkste”, Nr.157 “Ķemeri”, Nr.195 “Barkava”, Nr.28 “Jēkabpils”,
Nr.33 “Krāslava”, Nr.45 “Iecava”

AS „Augstsprieguma tīkls”

169’709.63

2016. gads. Ekipējuma noliktavu jaunbūve “Ādažu nacionālājā mācību centrā”, Kadagā, Ādažu novadāValsts aizsardzības militāro objektu un

iepirkumu centrs

1’484’454.49

2016. gads. Pirmsskolas izglītības iestādes (rekonstrukcija) pārbūve par pansionātu, Meža iela 24, Mārciena, Mārcienas pagasts, Madonas novads

Madonas novada pašvaldība

729’863.65

2016. gads. Degvielas, gāzes uzpildes stacijas ar veikalu, kafejnīcu, teritorijas labiekārtojumu “Cielavas”, Ragana, Krimuldas pag., 

Krimuldas novads, būvniecība

SIA „DA 3”

883’590.09

2017.gads. Būvprojekta izstrāde, būvdarbi, autoruzraudzība objektā “GS AB Aviācijas eskadriļas glābēju un lidlauka nodrošinājuma dienesta ēka “NBS Aviācijas bāze””

Valsts aizsardzības militāro objektu un
iepirkumu centrs

2’546’996.66

2017.gads. Dabas un tehnoloģiju parka ēkas, piebraucamais ceļš un stāvlaukuma būvniecība

Pārgaujas novada pašvaldība

699’704.52

2017.gads. Dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 4201 0040715 001 atjaunošana, daļu telpu piemērojot dienesta viesnīcas vajadzībām, Saules ielā 23, Cēsīs, Cēsu novadāCēsu novada pašvaldība1’374’468.30
2018.gads. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Smiltenē, Daugavas ielā 7A pārbūveSmiltenes novada dome993'332.37
2018.gads Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas skolas pārbūveVAS "Valsts nekustamieīpašumi"252'456.11


Objekta nosaukums: Balvu Valsts Ģimnāzijas rekonstrukcija 1.kārta

Objekta adrese: Dārza iela 2, Balvi, Balvu novads
Pasūtītājs: Balvu novada pašvaldība
Līguma summa: 1’075’962.68 EUR bez PVN
Realizācijas periods: 16.05.2013.-30.05.2014.
Objekts nodots ekspluatācijā: 2014.gada 30.maijā

Projekta laikā veiktie darbi: Ēkas fasādes siltināšana, durvju un logu nomaiņa, grīdas seguma rekonstrukcija, jumta seguma nomaiņa, ieejas laukumu izbūve, iekšējo
elektroapgādes tīklu un zibensaizsardzības izbūve, ugunsdrošības signalizācijas, ugungrēka izziņošanas sistēmu izbūve, iekšējo ūdensvada, kanalizācijas tīklu un santehnikas montāža, apkures sistēmas rekonstrukcija, ārējās lietus ūdens kanalizācijas sistēmas izbūve, gaisa aizskaru uzstādīšana un siltummezgla rekonstrukcija.

Objekta nosaukums: Cēsu centrālās bibliotēka

Objekta nosaukums: Cēsu centrālās bibliotēkas ēkas kadastra apzīmējums 4201 005 2301 001, renovācija, ieviešot mērķtiecīgus funkcionālus un tehniskus uzlabojumus un saimniecības ēkas, kadastra apzīmējums 4201 005 2319 001, rekonstrukcija, pielāgojot telpas bibliotēkas vajadzībām, 1.kārtas būvdarbi Raunas ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā. 
Objekta adrese: Raunas iela 1, Cēsīs, Cēsu novadā 
Pasūtītājs: Cēsu novada pašvaldība
Līguma summa: 2’206’034.48 EUR bez PVN
Realizācijas periods: 01.07.2013.-30.12.2014.
Objekts nodots ekspluatācijā: 2015.gada 14.janvāri

Projekta laikā veiktie darbi: Ēkas un komunikāciju rekonstrukcija (pamatu, būvkonstrukciju, sienu, jumta, grīdu, logu, durvju, stikla stapsienu, kāpņu izbūve, ēkas iekējo un ārējo apdari, ēkas  asādes restaurācija, iekšējo siltumapgādes, ventilācijas sistēmu, iekšējo un ārējo ūdenapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve, iekšējās elektroapgādes, apgaismojuma tīklu izbūve, ugungrēka atklāšanas signalizācijas izziņošanas, apsardzes un piekļuves kontroles, sarunu iekārtu, grāmatu apsardzes, telekomunikāciju, videonovērošanas sistēmu un televīzijas tīklu izbūve, ielu un teritorijas apgaismojuma izbūve, lifta šahtas izbūve ar lifta uzstādīšanu, mēbeļu uzstādīšana, teritorijas labiekērtošana un Noliktavas ielas rekonstrukcija.)

Objekta nosaukums: Dabas un tehnoloģiju parka ēkas

Objekta nosaukums: Dabas un tehnoloģiju parka ēkas, piebraucamā ceļa un stāvlaukuma būvniecība
Objekta adrese: “Stūri”, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads, LV-4151
Pasūtītājs: Pārgaujas novada pašvaldība
Līguma summa: 699’704.52 EUR bez PVN
Realizācijas periods: 18.07.2017.-28.12.2017.
Objekts nodots ekspluatācijā: 2017.gada 28.decembrī

Projekta laikā veiktie darbi: Dabas un tehnoloģiju parka ēkas būvniecība, vispārceltnieciskie darbi, iekšējo un ārējo elektrotīklu būvniecība, apsardzes un signalizācijas sistēmu izbūve, ugungrēka atklāšanas un trauksmes sistēmas izbūve,datortīklu izbūve, iekšējā un ārējā ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve, apkures un ventilācijas sistēmu izbūve, ārējās siltumtrases tīkla izbūve,  teritorijas labiekārtošana un piebraucamā ceļa izbūve.

Objekta nosaukums: Madonas pilsētas PII “Saulīte”

Objekta nosaukums: Madonas pilsētas PII “Saulīte” rekonsttrukcijas būvdarbi
Objekta adrese: Raiņa iela 17, Madona, Madonas novads
Pasūtītājs: Madonas novada pašvaldība
Līguma summa: 1’401’967.76 EUR bez PVN
Realizācijas periods: 26.11.2012.-29.11.2013.
Objekts nodots ekspluatācijā: 2014.gada 26.februāris

Projekta laikā veiktie darbi: Vispārceltnieciskie darbi, teritorijas labiekārtošana tai skaitā roteļlaukumu ierīkošanas darbi, žoga, lietus ūdens kanalizācijas un brauktuves seguma izbūve, iekšējo un ārējo elektroapgādes tīklu, zibensaizsadzības, iekējās un ārējās ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu, ventilācijas sistēmu, gaisa kondicionēšanas un siltumapgādes, siltummezgla, ugunsdzēsības automātikas signalizācijas, telekomunikāciju, datortīklu, vidonovērošanas, video sarunu un apsardzes signalizācijas sistēmu izbūve.

Objekta nosaukums: Pirmsskolas izglītības iestādes rekonstrukcija

Objekta nosaukums: Pirmsskolas izglītības iestādes rekonstrukcija (pārbūve) par pansionātu
Objekta adrese: Meža iela 24, Mārciena, Madonas novads
Pasūtītājs: Madonas novada pašvaldība
Līguma summa: 729’863.65 EUR bez PVN
Realizācijas periods: 03.2015.-01.07.2016.
Objekts nodots ekspluatācijā: 2016.gada 1.jūlijā

Projekta laikā veiktie darbi: Iekštelpu pārbūve, pamatu atjaunošana, starpstāvu pārseguma atjaunošana, pagraba pārbūve, iekšējo un ārējo elektrotīklu izbūve, iekšējā ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve, ventilācijas uz apkures sistēmas izbūve, ugunsgrēka un trauksmes signalizācijas izbūve, videonovērošanas sistēmas izbūve, putekļusūcēju sistēmas izbūve, lifta montāža, saimniecības ēkas un 2 lapeņu būvniecības darbi (jumta konstrukciju izbūve, jumta seguma izbūve, fasādes apdare), teritorijas nožogojuma izbūve, teritorijas labiekārtošanas darbi.

Objekta nosaukums: Degvielas, gāzes uzpildes stacija

Objekta nosaukums: Degvielas, gāzes uzpildes stacijas ar veikalu, kafejnīcu, teritorijas labiekārtojums
Objekta adrese: “Cielavas”, Ragana, Krimuldas pagasts, Krimuldas novads
Pasūtītājs: SIA “D A3”
Līguma summa: 883’590.09 EUR bez PVN
Realizācijas periods: 16.10.2015.-25.05.2016.
Objekts nodots ekspluatācijā: 2016.gada 26.maijā

Projekta laikā veiktie darbi: Sagatvošanas darbi (būvlaukuma aprīkojums), Vipārceltnieciskie darbi (pamatu, pamatu plātņu, metāla konstrukciju montāža, mūru sienu izbūve, monolītā dzelzbetona grīdas izbūve, monolīto joslu un pārsedžu montāža), ģipškartona sienu un citu sienu izbūve, jumta izbūve, logu, vitrīnas un durvju montāža, iekšējie apdares un fasādes
apdares darbi. Iekšējo inženiertīklu izbūve (ūdensapgādes, kanalizācijas tīklu izbūve, ventilācijas, kodicionēšanas sistēmu izbūve, iekšējo elektrotīklu izbūve, zibensaizsardzības sistēmas izbūve, datu – vadības kabeļu izbūve, vājstrāvas tīklu izbūve, videonovērošanas sistēmas izbūve, apsardzes signalizācijas, automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu izbūve). Ārējo inženiertīklu izbūve ( ūdensapgādes, kanalizācijas, lietus kanalizācijas, drenāžas un teritorijas elektrotīklu izbūve). Palīgēku un mazās formas ( sūkņu saliņu, atkritumu novietnes, nožogojuma apkāt dziļurbumam izbūve, ugunsdzēsības dīķa rakšana, nojumes vieglajām automašīnām un nojumes smagajām automašīnām izbūve). Teritorijas labiekārtošanas darbi.

Būvniecībā esošie projekti


Projekta nosaukumsPasūtītājsLīguma summa

Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas internāta pārbūve

Valkas novada dome

1’321’808.05

Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Ata Kronvalda ielā 56, Cēsīs, pārbūve

Cēsu novada pašvaldība

1’389’993.51
Balvu kultūras un atpūtas centrsBalvu novada pašvaldība870’708.67

Ražošanas teritorijas "Ķieģeļceplis", Valkā būvdarbi

Valkas novada dome

3’468’815.13

Objekta nosaukums: Balvu kultūras un atpūtas centrs

Objekta nosaukums: Balvu kultūras un atpūtas centra ēkas renovācija, atbilstoši augstām energoefektivitātes prasībām un izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus 
Objekta adrese: Brīvības ielā 61, Balvi, Balvu novads 
Pasūtītājs: Balvu novada pašvaldība
Līguma summa EUR bez PVN: 870’708.67
Realizācijas periods: 02.09.2016. - patreiz

Projekta laikā veicamie darbi: demontāžas darbis, pamatu siltināšana, grīdas izbūve pagrabstāvā un 1.stāvā, logu nomaiņa, durvju aiļu izbūve, jumta nomaiņa, fasādes siltināšana, vēdināšanas sistēmas, apkures tīklu , siltummezgla un elektroapgādes tīklu izbūvi.

Objekta nosaukums: Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija

Objekta nosaukums: Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas internāta pārbūves
Objekta adrese: Domes bulvāris 3, Valka, Valkas novads, LV-4701
Pasūtītājs: Valkas novada dome
Līguma summa EUR bez PVN: 1’323’268.77
Realizācijas periods: 23.01.2018. - patreiz

Projekta laikā veicamie darbi: vispārceltnieciskie darbi, ārējo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu, siltumtrases, ūdensapgādes un kanalizācijas, apkures, ventilācijas, elektromontāžas tīklu, ugunsdzēsības automātiskās signalizācijas, elektronisko sakaru sistēmu, apsardzes signalizācijas, videonovērošanas tīklu, labiekārtošanas darbi.

Objekta nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Smiltenē

Objekta nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Smiltenē, Daugavas ielā 7A būvprojekta izstrāde, būvniecība un autoruzraudzība
Objekta adrese: Daugavas iela 7A, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729
Pasūtītājs: SIA „Smiltenes NKUP”
Līguma summa EUR bez PVN: 980’552.70
Realizācijas periods: 21.04.2017. - patreiz

Projekta laikā veicamie darbi: vispārceltnieciskie darbi, automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes, videonovērošanas, piekļuves, elektronisko sakaru sistēmas - datu tīkls, siltuma mezgls, apkures sistēmu, iekšējo un ārējo ūdensapgādes un kanalizācijas, iekšējo un ārējo elektroapgādes, elektronisko sakaru sistēmu, siltumtrases izbūve un labiekārtošanas darbus.