Elektroietaišu izbūve un projektēšana

SIA „WOLTEC” nodrošina šādus pakalpojumus:

  • ārējo un iekšējo gaisvadu un kabeļtīklu līdz 35 kV izbūvi,

  • ārējo elektroapgādes tīklu līdz 400 kV izbūvi,

  • ārējo elektroapgādes tīklu līdz 35 kV izbūvi,

  • iekšējo un ārējo elektroapgādes tīklu līdz 35 kV projektēšanu.

Pakalpojumu sniegšanai tiek piesaistīti 10 speciālisti, kuri ir sertificēti veikt elektroietaišu izbūvi, elektroietaišu izbūves darbu vadīšanu un būvuzraudzību, 12 elektromontieri, kuri ir sertificēti elektroietaišu izbūvē, kā arī 3 sertificēti projektēšanas speciālisti. 

Uzņēmums vairāku gadu garumā strādā ar topošajiem elektromontāžas speciālistiem, iesaistot speciālistus elektromontāžas tīklu izbūves darbos SIA „WOLTEC” būvniecības objektos.

Realizētie projekti

SIA „WOLTEC” veic elektromontāžas darbus dažāda apjoma projektos. Lielākais pasūtītājs uzņēmumam ir AS „Sadales tīkls”, pēc kura pasūtījuma tiek veikti elektromontāžas darbi dažāda apjoma un sarežģītības projektos, tāpat uzņēmuma sadarbības partneros ir pašvaldības, valsts un pašvaldības iestādes un Latvijā zināmi būvuzņēmēji.

Projekta nosaukumsPasūtītājs

2013.gads - Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Valmieras pilsētas pašvaldības publiskās teritorijas apgaismojuma infrastruktūrā

Valmieras pilsētas pašvaldība

2013.gads -Strenču pašvaldības publisko apgaismojuma un infrastruktūras modernizācija Strenču pilsētā

Strenču novada dome

2013.gads - Strenču pašvaldības publisko apgaismojuma un infrastruktūras modernizācija Sedas pilsētāStrenču novada dome
2014.gads - Smiltenes novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūras modernizācijas otrās un trešās kārtas būvdarbiSmiltenes novada dome
2014.gads - Limbažu pilsētas apgaismojuma infrastruktūras modernizācija
Limbažu novada pašvaldība
2015.gads - Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Kocēnu novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrāKocēnu novada dome
2015.gads - Valmieras pilsētas apgaismojuma infrastruktūras nomaiņa
Valmieras pilsētas pašvaldība
2015.gads - 330/110 kV gaisvadu līniju dubultsējumu izolatoru ķēžu uzstādīšana un balstu taisnošanas darbi Krustpils un Valmieras iecirkņos
AS „Augstsprieguma tīkls”
2015.gads - Perspektīvā plānotā gājēju pārvada pār autoceļu P103 Dobele-Bauska 17.44kM izgaismošana
VAS „Latvijas Valsts meži”
2015.gads - Brīvības ielas Valmierā, posmā no Palejas ielas līdz Pilātu ielai, rekonstrukcija. LK,ELT, EST
SIA “Limbažu ceļi”
2015.gads - 110kV gaisvadu līniju trašu attīrīšana no apauguma (krūmiem) Valmieras iecirknī
AS”Augstsprieguma tīkls”
2016.gads - NBS Aviācijas bāzes sakaru, navigācijas un meteoroloģiskās sistēmas aprīkojuma piegāde un uzstādīšana. Elektroapgādes un vājstrāvas tīklu izbūveSIA „Arčers”
2016.gads - Valsts reģionālā autoceļa P30, Cēsis – Vecpiebalga-Madona posma km 24.60-38.00 rekonstrukcija posmā no km 31.960 līdz km 32.460. Telekomunikāciju pārbūves un ārējo apgaismes tīklu izbūveSIA „8 CBR”
2016.gads - NBS NP 3.RNC kazarmu ēku bloka būvniecība “Ādažu nacionālajā mācību centrā „Kadagā”, Ādažu novadā”

SIA „Abora”

2017.gads - Cempu un Paula Valdena ielu pārbūve Valmierā. ELT, VST, ŪKT, LKT izbūveSIA „Limbažu ceļi”
2017.gads - G.Apiņa ielas (posmā no Beātes ielas līdz

Rubenes ielai) Valmierā pārbūve. ŪKT, ELT, VST

SIA „Limbažu ceļi”
2017.gads - NBS NP 3.RNC kazarmu ēku bloka būvniecība (3.korpuss), Ādažu nacionālajā mācību centrā, “Kadagā”, Ādažu novadāSIA „Abora”
2017.gads - NBS GA AB kazarmas jaunbūve, katlu mājas un teritorijas inženiertīklu pārbūve (1.kārta un 2.kārta) “NBS Aviācijas bāze”, Rembates pagasts, Ķeguma novads. Eletroapgādes ierīkošana un ārējās elektroapgādes un vājstrāvas tīklu izbūveSIA „Arčers”
20kV GEPL LL-22 (no AL22-01 līdz b.Nr.34), LL-26 (no AL26-01 līdz b.Nr.19), LL-30 (posmā no A/st. Nr.124 līdz b.Nr.37), T-4286 “Avots”, T-4484 “Dzelzis - 1”, T-4485 “Dzelzis-2”, T-4373 “Airi” 20/0.4kV tīklaAS „Sadales tīkls”
2017.gads - Gājēju un velosipēdistu ceļa būvdarbi no Smiltenes līdz Silvai. Apgaismojuma izbūve un kabeļu čauļošanaSIA „8 CBR”
2017.gads - Ielu apgaismojuma izbūve Zemeņu ielā, KocēnosKocēnu novada dome
2017.gads - Ielu apgaismojuma tīkla rekonstrukcija Smiltenes novada Smiltenes pilsētā, Ceriņu ielā un Līvu ielāSmiltenes novada dome
2017.gads - 0.4kV pieslēguma vietas, apgaismojuma tīkla un videonovērošanas tīklu izbūve Vecpuišu parkā, Valmierā (2.kārta)Valmieras pilsētas pašvaldība
2017.gads - 110 kV gaisvadu līniju remonta darbi Rīgas un Valmieras iecirkņosAS „Augstsprieguma tīkls”
2017.gads - NBS NP 3.RNC kazarmu ēku bloka būvniecība 4.korpuss), Ādažu nacionālajā mācību centrā, “Kadagā”, Ādažu novadāSIA „Abora”
2018.gads - OPGW kabeļu līniju izbūve uz 110kV līnijām starp apakšstacijām “Dagda”, “Zilupe” un “Krāslava”AS „Latvenergo”
2018.gads - 330 kV dzelzbetona balstu maiņaSIA „Latvijas energoceltnieks”
2018.gads - 330/110kV gaisvadu līniju trašu attīrīšana no apauguma

(krūmiem)

AS "Augstsprieguma tīkls"

Objekta nosaukums: 330 kV dzelzbetona balstu maiņa

Objekta nosaukums: 330 kV dzelzbetona balstu maiņa Valmieras iecirknī
Objekta adrese: Latvijas Republika
Pasūtītājs: SIA „Latvijas energoceltnieks”
Realizācijas periods: 24.07.2017.-22.01.2018.

Projekta laikā veiktie darbi: 330 kV līniju dzelzsbetona balstu maiņa

Objekta nosaukums: Cempu un Paula Valdena ielu pārbūve

Objekta nosaukums: Cempu un Paula Valdena ielu pārbūve, Valmierā
Objekta adrese: Cempu un Paula Valdena iela, Valmiera
Pasūtītājs: SIA “Limbažu ceļi”
Realizācijas periods: 06.06.2017.-28.09.2017.
Objekts nodots ekspluatācijā: 2017.gada 28.septembrī

Projekta laikā veiktie darbi: Lietus ūdens kanalizācijas, kanalizācijas, drenāžas un ielu apgaismojuma tīklu izbūve.

Objekta nosaukums: Smiltenes pilsētas Tepera ezers

Objekta nosaukums: Smiltenes pilsētas Tepera ezera hidrotehnisko būvju rekonstrukcija
Objekta adrese: Vecais parks, Smiltene
Pasūtītājs: SIA „8 CBR”
Realizācijas periods: 03.06.2015.- 15.12.2015.
Projekta laikā veiktie darbi: apgaismojuma tīklu izbūve
Objekta nosaukums: Vecā parka un tam piegulošo teritoriju kompleksā pārbūve
Objekta adrese: Vecais parks, Smiltene
Pasūtītājs: SIA „8 CBR”
Realizācijas periods: 15.08.2016.-01.11.2016.

Projekta laikā veiktie darbi: apgaismojuma tīklu izbūve

Objekta nosaukums: 0,4 kV pieslēguma vietas, apgaismojuma tīkla un videonovērošana

Objekta nosaukums: 0,4 kV pieslēguma vietas, apgaismojuma tīkla un videonovērošanas tīklu izbūve Vecpuišu parkā, Valmierā (2.kārta)
Objekta adrese: Vecpuišu parks, Valmiera
Pasūtītājs: Valmieras pilsētas pašvaldība
Līguma summa: 52’367.10 EUR bez PVN
Realizācijas periods: 26.04.2017.-15.09.2017.

Projekta laikā veiktie darbi: 0.4 kV pieslēguma vietas, apgaismojuma tīkla un videonovērošanas tīklu izbūve