Ūdensapgādes un kanalizācijas, siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu

un tīklu izbūve

SIA „WOLTEC” nodrošina šādus pakalpojumus:

  • iekšējo un ārējo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu, t.sk., ugunsdzēsības sistēmu izbūvi,

  • siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu izbūvi.

Pakalpojumu sniegšanā ir nodarbināti 3 ir sertificēti ūdensapgādes un kanalizācijas
sistēmu, t.sk., ugunsdzēsības sistēmu, izbūvē, t.sk. 2 no augstāk minētajiem speciālistiem ir sertificēti siltumapgādes, ventilācijas un kondicionēšanas sistēmu izbūvē.

Realizētie projekti

Projekta nosaukums

Pasūtītājs

Līguma summa

2013. gads. Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija/paplašināšana Valkas novada, Valkas pilsētā

Valkas novada dome

774’016.91

2013. gads. Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu un ietaišu būvniecība Līgatnes novada “Skaļupēs”

Līgatnes novada dome

299’562.43

2013. gads. Alojas novada Brīvzemnieku pagasta Puikules ciema ūdenssaimniecības attīstība

Alojas novada dome

353’474.38

2013. gads. Ūdenssaimniecības attīstība Naukšēnu novada, Naukšēnu pagasta, Naukšēnu ciemā

Naukšēnu novada pašvaldība

373’736.82

2014. gads. Ūdenssaimniecības attīstība Inčukalna novada Gaujas ciemā

SIA „Vangažu avots”

363’740.57

2014. gads. Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada Vaidavas ciemā, II kārta

Kocēnu novada dome

420’950.25

2014. gads. Ūdenssaimniecības attīstība Strenču pilsētā, 4.etaps

Strenču novada dome

475’256.46

2014. gads. Ūdenssaimniecības attīstība Strenču novada Plāņu pagasta Jaunklidža ciemā

Strenču novada dome

313’081.49

2014. gads. Ūdenssaimniecības attīstība Pabažu ciemā, Sējas novadā

Sējas novada dome

576’988.67

2014. gads. Projektēšanas un būvniecības darbi objektā 

Priekuļu novada Priekuļu pagasta Jāņmuižas ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija

Cēsu pilsētas SIA „VINDA”

198’579.99

2014. gads. Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Smiltenes novada Palsmanes ciemā. Būvdarbi

SIA „Smiltenes NKUP”

506’272.91

2014. gads. Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Smiltenes novada Variņu ciemā. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas BIO-65

SIA „Smiltenes NKUP”

129’378.93

2014. gads. Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Smiltenes novada Variņu ciemā.Būvdarbi

SIA „Smiltenes NKUP

350’340.23

2014. gads. Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība. Centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sūkņu stacijas būvniecība, notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija Valkas novada Kārķu ciemā

Valkas novada dome

317’175.44

2014. gads. Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekosntrukcija/paplašināšana Beverīnas un Oškalna ielāsValkas novada dome308’134.73
2014. gads. Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valmieras pilsētā, 2.kārta. Būvdarbi Jāņparka rajonā un Putriņu meža rajonā, 1.kārta, Mūrmuižas rajonā, 1.kārta, un Kaugurmuižas rajonā, 1.kārta. ŪKT CBF SIA „Binders”
2014. gads. Ūdenssaimniecības attīstība Inčukalna novada Inčukalna ciemāSIA „Vangažu avots”582’338.21
2015.gads. Alūksnes novada Alsviķu pagasta Alsviķu ciema ūdenssaimniecības attīstībaSIA „Rūpe”423’515.57
2015.gads. Alūksnes novada Alsviķu pagasta, Strautiņu ciema ūdenssaimniecības attīstībaSIA „Rūpe”412’292.53
2015.gads. Alūksnes novada Ilzenes pagasta Jaunzemu ciema ūdenssaimniecības attīstībaSIA „Rūpe”435’090.29
2015.gads. Alūksnes novada Zeltiņu pagasta Zeltiņu ciema ūdenssaimniecības attīstībaSIA „Rūpe”379’083.00
2015.gads. Andreja Upīša ielas Valmierā (2.kārta – posmā no Rubenes ielai līdz Salacas ielai un 3.kārta – posmā no Salacas ielas līdz Patversmes ielai) rekonstrukcija. ŪKTAS „Ceļu pārvalde”
2015.gads. Carnikavas novada Lilastes ciema ūdenssaimniecības rekonstrukcija un attīstība (būvdarbi)Pašvaldības aģentūra „Carnikavas komunlāserviss”501’976.86
2015.gads. Siltumtrašu rekonstrukcija pa Miera, Saules un Zvaigžņu ielām Inčukalnā, Inčukalna novadāSIA „Vangažu avots”148’668.01
2015.gads. Siltumtrašu rekonstrukcija Gaujaslīču ielā Gaujā Inčukalna novadāSIA „Vangažu avots”188’019.56
2015.gads. Brīvības ielas Valmierā, posmā no Palejas ielas līdz Pilātu ielai, rekonstrukcija. LK,ELT, ESTSIA „Limbažu ceļi”
2015.gads.  Ūdenssaimniecības attīstība Inčukalna novada Gaujas ciemā II kārtaSIA „Vangažu avots”330’365.80
2015.gads. Ūdenssaimniecības attīstība Inčukalna novada Inčukalna ciemā II kārtaSIA „Vangažu avots”356’736.82
2016.gads. Ūdenssaimniecības infrastruktīras attīstība Smiltenes novada Blomes ciemāSIA „Smiltenes NKUP”112’032.04
2017.gads. Ārējo inženierkomunikāciju “RSU sporta bāze Taurene”izbūveRīgas Stradiņa universitāte232’841.46
2017.gads. Ūdensvada un kanalizācijas pašteces vada Voldemāra Baloža ielā, posmā no Voldemāra Baloža ielas 2 līdz Ausekļa iela, ValmierāSIA „Valmieras ūdens”154’889.25
2017.gads. Projektēšanas, autoruzraudzības un būvniecības darbi “Ūdensvada rekonstrukcija Rīgas un Vēju ielās Carnikavā, ūdensvada izbūve Mežgarciemā, kanalizācijas rekonstrukcija Cīruļu un Svīres ielās, Kalngalē un Laivu ielā, Carnikavā, Carnikavas novadāPašvaldības aģentūra „Carnikavas komunlāserviss”54’370.85
2017.gads. Projektēšanas un būvniecības darbi objektā Kanalizācijas tīklu paplašināšana Cēsu alglomerācijas robežāsCēsu pilsētas SIA „VINDA”402’544.98
2017.gads. Cempu un Paula Valdena ielu pārbūve Valmierā. ELT, VST, ŪKT, LKT izbūveSIA „Limbažu ceļi”
2017.gads. Saulrītu ielas rekonstrukcija Cēsīs, Cēsu novadāSIA „Limbažu ceļi”
2017.gads. Lāčplēša, Vējkalna un Rijkalna ielas pārbūvesSIA „Limbažu ceļi”
2017.gads. G.Apiņa ielas (posmā no Beātes ielas līdz Rubenes ielai) Valmierā pārbūve. ŪKT, ELT, VSTAS „Ceļu pārvalde”


Būvniecībā esošie projekti

Projekta nosaukumsPasūtītājsLīguma summa
Inženiertīklu izbūve NBS “Ādažu nacionālajā mācību centrā”, Kadagā, Ādažu novadā (ārkārtas apstākļos)Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs2’530’424.37
Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšanas Smiltenē, 3.kārta,Smiltenes novada dome / SIA „Smiltenes NKUP”1’209’859.80
Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu izbūve Valmierā un ValmiermuižāSIA „Valmieras ūdens”639’704.43
Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valkā, III kārtaValkas novada dome1’138’010.61
Kanalizācijas tīklu paplašināšana AlūksnēSIA „Rūpe”836’264.24
Ūdensapgādes tīklu paplašināšana AlūksnēSIA „Rūpe”406’066.08

Objekta nosaukums: Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana

Objekta nosaukums: Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Smiltenē, 3.kārta
Objekta adrese: Smiltenes pilsēta 
Pasūtītājs: Smiltenes novada dome/ SIA „Smiltenes NKUP”
Līguma summa EUR bez PVN: 1’938’097.79
Realizācijas periods: 30.11.2017. - patreiz

Projekta laikā veicamie darbi: ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve, KSS uzstādīšana un seguma atjaunošana